Synchronizace dat

Po propojení aplikace s webovým účtem dochází k synchronizaci dat. Ve výchozím nastavení se synchronizace děje po spuštění aplikace a po změně POI v mobilní aplikaci. Je také možné synchronizaci zavolat ručně.

V nastavení aplikace je možné upravit, kdy se synchronizace volá a zda se volá pouze na WIFI připojení.