Skupiny POI

Skupiny POI slouží ke sdružování POI, které spolu určitým způsobem souvisí - tvoří jeden výlet, jednu dovolenou atp. Pomocí skupiny POI se tedy můžete vytvořit itinerář míst, které chcete v rámci výletu navštívit.

Skupina POI může mít svůj název a popis, POI ve skupině mají konkrétní pořadí, které lze měnit.

Jeden POI může být ve skupině uváděn vícekrát. Lze tak sestavit itinerář, ve kterém se jedno místo "projíždí" vícekrát.

Skupiny POI mohou být (obdobně jako POI) soukromé či veřejné. Veřejné skupiny jsou dostupné na konkrétní adrese (uvedené u skupiny) a jsou v ní vidět POI, které jsou též veřejné. Při vytvoření veřejné skupiny jsou všechny POI, které skupina obsahuje, převedené na veřejné. Pokud je později nějaký POI změněn na soukromý, tak tento POI není vidět na veřejné adrese skupiny.

V seznamu POI lze vyhledat POI podle skupiny (do vyhledávacího okna napište jméno skupiny).

Novou skupinu vytvoříte tak, že v seznamu POI označíte příslušné POI, které chcete do skupiny připojit a v pravé části obrazovky zvolíte volbu Skupina POI / Vytvořit veřejnou skupinu (resp. Vytvořit neveřejnou skupinu). Pokud již nějaké skupiny máte, můžete případně přejít na seznam skupin (volba v horním menu Skupiny POI) a pro vytvoření nové skupiny použít tlačítko Nová skupina POI.