Hlavní okno aplikace

Seznam POI

POI se zobrazují v seznamu v levé části okna.

 • Kliknutím na řádek vybereme POI pro zobrazení podrobností - viz Detail POI.
 • Nad seznamem je možné POI řadit a filtrovat dle štítků.
 • Zaškrtáváním můžeme vybrat více POI. V pravé části se nám pak zobrazí funkce pro hromadný výběr - viz Více vybraných POI.

Detail POI

V pravé části okna se zobrazují podrobné informace o vybraném POI. Máme k dispozici následující funkce:

 • Editace, mazaní, kopírování;
 • Sdílení do dalších mapových aplikací a export do různých formátů (viz Sdílení a export);
 • Veřejné sdílení (viz Veřejné sdílení);
 • Zobrazení StreetView (je-li v blízkosti bodu k dispozici) a roztažení na celou obrazovku.

Více vybraných POI

Pokud označíte (zaškrtnete) v seznamu více bodů naráz, budou v pravé části k dispozici následující funkce:

 • Zobrazit na mapě - zobrazí mapu se všemi vybranými body;
 • Sdílení všech označených bodů do dalších mapových aplikací - plánování trasy přes tyto body. (viz Sdílení a export);
 • Export všech označených bodů do různých datových formátů (viz Sdílení a export);
 • Veřejné sdílení skupiny bodů (viz Veřejné sdílení);
 • Hromadná zněna štítků;
 • Hromadné mazání.