Maximální počet POI

Maximální počet POI, který můžete mít najednou uložený, je dán Limitem POI. Výchozí hodnota limitu je 50 POI. Možnosti navýšení limitu jsou: